Skip to main content

Duurzaamheid

Bij Mevo Precision Technology hechten we veel waarde aan mens en omgeving. Daarom wordt veel geïnvesteerd om binnen het productieproces zo zuinig en efficiënt mogelijk om te gaan met energie. Met een dak vol zonnepanelen en een nieuwe accu draait het bedrijf gedeeltelijk groen en worden gaten in de energietoevoer wanneer de zon even niet schijnt opgevangen.

De producten die we produceren worden vervaardigd uit hoogwaardige materialen. Dit maakt de producten duurzaam, wat er weer voor zorgt dat er minder geproduceerd hoeft te worden en de mate van afval wordt beperkt. Het beperken van afval begint echter al in een vroeg stadium van de productie, door het materiaal zo te selecteren, zagen en bewerken dat de hoeveelheid restmateriaal wordt geminimaliseerd.

Het afval dat onvermijdelijk ontstaat als gevolg van restanten en slijtage, wordt intern ingezameld en grotendeels omgesmolten tot nieuw, gerecycled ruw materiaal. Dit wordt gedaan voor alle metalen die overblijven na productie, evenals voor versleten gereedschappen en dergelijke. Zo ontstaat er een gesloten kringloop en worden er zo min mogelijk grondstoffen verspild.

Voor een duurzamere toekomst heeft Mevo ervoor gekozen zich te conformeren aan de ISO 14001 standaard. Deze internationaal geaccepteerde standaard helpt met het verminderen van milieurisico’s in de bedrijfsvoering en zorgt voor een continue groene focus. Dit bewustzijn dringt door in keuzes die gemaakt worden bij de aanschaf van nieuwe machines, waarbij veel aandacht gaat naar de efficiëntie en milieuvriendelijkheid ervan.